To av sakene som skal behandles på årsmøtet 15/3 er regnskap og forslag til statutter for æresmedlemskap i klubben.
Sakspapirer til disse er vedlagt. Det er ikke kommet innkomne forslag til saker som skal behandles.

Velkommen til årsmøtet 15/3 kl 19. Vi håper så mange som mulig stiller opp!

Regnskap 2016
Noter 2016
Statutter for Æresmedlemskap i Skedsmo Ishockeyklubb