Skedsmo Ishockeyklubb i samarbeid med Akershus Idrettskrets inviterer barn- og ungdom med innvandrerbakgrunn i alderen 6 til 19 år og deres foreldre/foresatte til klubben lørdag 21. oktober for å lære å gå på skøyter. Vi møtes i kafeen i ishallen kl. 09:15 hvor vi orienterer om tilbudet og prøver skøyter og hjelmer. Vi tester utstyr på is i 45 minutter fra kl. 10:00. Deretter vil det være mulig å følge Skøyteskolen med spesiell oppfølging hver lørdag frem til jul (9 ganger).

Påmelding
For uforpliktende påmelding send kontaktinformasjon til Skedsmo Ishockeyklubb ved john@obstfelder.com og opplys om utøvers navn og alder, samt foresattes navn, telefon og e-post.

Tilbudet er gratis og inneholder lån av utstyr og veiledning for nybegynnere på is.