03 nov 2020
november 3, 2020

Korona Smittevernstiltak oppdatering 2. nov.

Gjeldende fra mandag 2. november i Skedsmo Ishall:

Vi skal fortsatt holde 1 meter avstand mellom hverandre. Nytt at vi skal benytte munnbind dersom avstandskravet ikke kan opprettholdes. Standard er likevel at vi skal holde avstandskravet og at alle må hjelpe til for at vi skal greie det. Skilting og oppmerking i kafe vil bli gjort inneværende uke. Munnbind er altså ikke påbudt nå.

Det kan kun være 50 besøkende i ishallen i tillegg til spillere og ledelse. Personer uten tilknytning til trening/kamp eller er i nærmeste familie har forbud mot å oppholde seg i ishallen. Oppmerking av tribune ble gjort 2. november.

Protokoll og andre tidligere innførte tiltak gjelder fortsatt. Alle må hjelpe hverandre for at vi fortsatt skal få til dette på en god måte. Det er ellers ikke ønskelig at lagene iverksetter egne tiltak uten at dette på forhånd er tatt opp med klubbens styre eller administrative leder.