23 aug 2017
august 23, 2017

Oppstartsmøter – alle årsklasser

Denne uken starter oppstartmøtene for sesongen med foreldre i alle årsklassene. Da presenteres Skedsmo sin nye sportsplan for junioravdelingen fra Skøyte- og hockeyskolen og opp til U16. På denne måten ønsker klubben å synliggjøre en helhetlig plan for sitt barn- og ungdomsarbeid, med mål om å beholde spillerne i klubben så lenge som mulig.

God lesning!

Progresjonsmodellen

http://flippage.impleoweb.no/dokumentpartner/71f431e3fb5f4b0ca226a3d5bf4bc275/Skedsmo%20Hockey.pdf

 

John Obstfelder
Fungerende klubbsekretær