30 des 2017
desember 30, 2017

sik@faktura.poweroffice.net

Skedsmo IK endrer økonomisystem fra 1. januar. Alle manuelle prosesser mot regnskapskontoret skal elimineres. ALLE fakturaer til klubben skal sendes elektronisk til sik@faktura.poweroffice.net

Eventuelle scannede bilag må scannes i maskin slik at den elektroniske kopien er lesbar for datamaskin. Det holder altså ikke med foto/pdf tatt med kamera/telefon.

Eventuelle spørsmål rettes til john@obstfelder.com