17 jan 2018
januar 17, 2018

Skedsmo ishall stenges inntil videre.

Etter de siste dagers snøfall har belastningen på taket økt betraktelig.
Av sikkerhetsmessige grunner (HMS) har derfor eier av hallen, dvs. Skedsmo kommune, besluttet å stenge hallen inntil videre.

HMS regelverket tillater heller ikke at taket ryddes manuelt, så vi må avvente at snøen sklir av taket av seg selv.

VI beklager ulempene dette medfører.

Red:
Icopal har i dag, 18. febr., vært på befaring ved hallen.
Vurderingen gjort av Icopal fagfolk støtter opp under kommunens beslutning.