Styret sesongen 2017-2018

Styret-2017-2018-pr20170404

På bildet fra venstre, Thomas Thorsen, Jörg Tantow, Ola Røsholt, Kjersti Lindseth, Svein Dølven og Arne Vik. Hege Obstfelder var ikke tilstede når bildet ble tatt.

Leder:

Jörg Tantow , 95096851

Nestleder & Økonomiansvarlig:

Arne Vik, 90128170

Styremedlemmer:

Svein Dølven, 99568496
Thomas Thorsen, 95071642
Kjersti Lindseth, 48888165
Ola Røsholt, 95789112

Varamedlem:

Hege Obstfelder, 95998283