20 aug 2020
august 20, 2020

Treningskontingent U9 og eldre spillere

Det er tid for treningsavgift igjen. Betalingsfrist er 15 september. Etter denne dato kan ikke spiller delta i trening eller kampaktivitet. Etter behov kontakt din lagleder.

Treningsavgiften gjelder frem til nyttår. I høstterminen betales også kalender/fotograf og slipeavgift. 

NB! Målvakter må huske å krysse av for kalender og slipeavgift. I de yngste lagene, U10 og yngre, er det ikke ønskelig med spesialiserte målvakter. Avklare med lagleder om spiller likevel er å betrakte som målvakt.

Spillere på U8 og yngre betaler treningsavgift til Skøyte- og hockeyskolen. Informasjon om dette kommer senere i høst.

De spillere som fortsatt er på Tryout i Lørenskog avventer betaling inntil det er avklart hvilket lag som er å betrakte som spillerens «hovedlag». 

Veteranlagene betaler kun slipeavgiften.

Betaling gjør dere her (eventuelt kopier og lim inn i browser): superinvite.no/#/invitation/a0046ad4c1bafc4ef04e41e755f28368 

John Obstfelder, administrativ leder, Skedsmo Ishockeyklubb, 908 34 905