Treningstider

  1. Dokumentene nedenfor er i PDF format. For å lese disse trenger du Acrobat Reader eller tilsvarende programvare. Acrobat Reader kan lastes ned her.

Treningstider

Treningstider for:

  • Inneværende uke finner du her (pr. 22. mai kl. 08.35)
  • Kommende uker 2017 finner du her (pr. 22. mai kl. 08.35)

Tilbakemeldinger på treningstidene sendes til Sportslig utvalg
Forespørsler om treningskamper og utleie sendes til Nils

Garderober

Ved fordelingen av garderober prøver vi å ivareta alle SIK sine lag og andre klubbers interesser. Selv om SIK/RKK har «førsterett» i vinterhalvåret, trenger SFK også tilgang til garderober ved enkelte arrangement/kamper.

Se skjema for treningstider, der er også garderobene fordelt.

Dersom flere lag trener sammen har det laget som står først i «boksen» den øverste garderobe i tilstøtende «boks» osv.

Følg den oppsatte planen!

Nøkler lånes på banekontoret eller i fotballkiosken og returneres samme sted!

Orientering angående ekstern utleie av istid.

Skedsmo kommune står for drift og kostnader av ishallen i løpet av vintersesongen, dvs fra uke 37/2015 til mars/april 2016.

Skedsmo Ishockeyklubb dekker kostnadene for drift før sesongstart og har således full disposisjonsrett før kommunen igjen overtar driften i uke 37/2015.

For at klubben skal ha økonomi til å legge is i juli/august, arrangere sommerhockey samt ha et konkurransedyktig tilbud til klubbens medlemmer gjelder følgende:

  • De eldste lagene som begynner seriespillet først blir tildelt is før yngre lag.
  • For å kunne dekke klubbens kostnadene er vi også avhengig av ekstern utleie.
  • Vi prøver etter beste evne å balansere tilbud og økonomi.

Det må derfor også påregnes endringer i treningstidene på kort varsel disse ukene på høsten.

Følg derfor godt med på denne siden og lenkene ovenfor.
.