29 jan 2017
januar 29, 2017

Velkommen til årsmøte 15. mars

Det blir årsmøte i Skedsmo IK 15. mars kl.19.00 i kafeen i 2. etasje i ishallen.
Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige dokumenter vil være klar en uke før møtet.

Fire styremedlemmer går ut av sine verv etter årsmøtet, og må erstattes – deriblant leder og nestleder. Ta kontakt med valgkomiteen ved Anette Bojesen, Thomas Haraldsen eller Lene Valeur Hansen dersom du kan tenke deg å stille, eller har forslag til kandidater.

Kjell Sæterøy, leder Skedsmo IK