Medlemskontingent 2022 betales i "Min idrett"

  • Enkeltmedlem, kr. 450,-
  • Medlem med familie, kr. 550,-
  • Støttemedlem, kr. 100,-

Kontingenten faktureres medlemmene i januar og gjelder for kalenderåret. Vi oppfordrer alle familier til å tegne familiemedlemskap. For å stemme på årsmøtet må medlemskontingent være betalt. Alle over 18 år med egen bostedsadresse må tegne eget medlemskap. For at lisens skal være gyldig må medlemsskap være betalt.

Kontakt eventuelt klubbens medlemsansvarlig medlem (at) skedsmoik.no

Treningsavgift 2022/23 betales i "SuperInvite" 2 deler pr sesong

U 8 født 2015 Organiseres under hockeyskolen
U 9 født 2014 kr 2800,-
U 10 født 2013 kr 3500,-
U 11 født 2012 kr 5000,-
U 12 født 2011 kr 5000,-
U 13 født 2010 kr 5800,-
U 14 født 2009 kr 5800,-
U 15 født 2008 kr 5800,-
U 16 født 2007 kr 5800,-
U 18 født 2006- 2005  
     
Senior 2004 og eldre kr 4300,-
Målvakter  U12 og eldre (Betaler eget utstyr) kr 800,-

Treningsavgiften sendes ut i 2 terminer som følger:
• Forfaller 25/8.
• Forfaller 31/1.

Slipekort (kr 450,-pr sesong), kalendere faktureres sammen med termin 1.
Betaling gjøres via vår web-baserte betalingsløsning. Link til denne sendes ut via lagleder.

Det gis søskenmoderasjon på 50 prosent til yngre søsken, den eldste betaler full pris.( Dette gjelder ikke målvakter)
Medlemmer over 18 år med egen bostedsadresse utløser ikke søskenmoderasjon. Rabatten kommer inn automatisk.

Treningsavgift del 2 av 2, slipeavgift og kalender betaler du her

 

Lisens betales til NIHF i "Min idrett"

Av forsikringsmessige årsaker er trening/kamper i Skedsmo IKs regi ikke tillatt for personer som ikke har løst lisens i NIHF. Denne betales i "Min idrett"

Forsikringen i lisensavtalen dekker inntil 6 navngitte tillitsvalgte per lag, så som trener, lagleder og materialforvalter.

Klubben har også tegnet egen ulykkesforsikring i IF.