Etter kampens slutt skal protokollen signeres av dommer og protokollfører og sendes til protokoll@hockey.no