På denne siden finner du følgende maler som kan bruke i forbindelse med årsmøtet:

Innkalling til Årsmøte

Sakliste årsmøte

Revisors beretning

Protokoll fra årsmøte

 

Styret valgt 17. mars 2022
Bjørn Hansen (leder)
Thore B. Nordby (nestleder)
Svein Dølven (medlem/politiattester)
Nina Hamre Furulund (jenter/barneidrett)
Olga Koptsuka (Kafé)
Roy Halvorsen (Ishall)