Leder

  • Bjørn Hansen (sponsor), 406 05 759

Nestleder

  • Nils Rognholdt (medlem/politiattester), 404 21 004

Styremedlemmer

  • Olga Koptsuka (kafé), 465 67 372
  • Thore Blakseth Nordby (økonomi), 980 97 189
  • Roy halvorsen (ishall), 900 29 039
  • Nina Hamre-Furulund (barneiderett/jenter), 938 65 156

Varamedlemmer

  •  

Medlemsvalgte revisorer

Mona Thorsen og Paul Konow

Valgkomitéen

  • Pål Kjustad (leder), 971 47 829
  • Simen Bakke, 982 45 211
  • Trond Lundby, 971 16 469