Ved eventuelle spørsmål kontakt administrativ leder John Obstfelder mob. 908 34 905

Varsel om endring av råd.

Basert på smittesituasjonen lokalt med lav sykdomsbyrde, god vaksinasjonsdekning og nedadgående smittetall også blant barn og unge, så vurderer vi at det ikke lenger er forholdsmessig å gi råd om begrensing av arrangementer eller fritidsaktiviteter for barn og unge. 

Det er da ingen lokale råd eller anbefalinger rundt dette. Skoler, lag og foreninger i Lillestrøm skal forholde seg til nasjonale anbefalinger og regler. 

Det betyr at blant annet følgende restriksjoner vil fjernes:

  • Meterkravet avvikles
  • Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves

Det vil fremdeles være krav om å isolere seg dersom man har covid-19, samt følge smittevernråd og anbefalinger som å holde seg hjemme dersom man er syk.

I Skedsmo Ishockeyklubb lar vi spritstasjonene stå og vi oppfordrer til god håndhygiene.