Ved eventuelle spørsmål kontakt administrativ leder John Obstfelder mob. 908 34 905

Alle skal registrere seg digitalt eller i protokoll ved inngang til ishallen. Det gjelder ikke personer som har registrert oppmøte i Spond. Vi ønsker færrest mulig voksne i ishallen, men barn 6 år og yngre skal alltid ha med trygghetsperson på trening (Skøyte og hockeyskolen). Disse sitter fortrinnsvis på oppmerket tribune.

Hovedregel

Denne informasjonen gjelder som forebyggende tiltak for å hindre spredning av COVID-19-viruset i kommunale kultur- og idrettslokaler.

Det er tillatt å trene innendørs for barn og unge under 20 år. Kamper og tilsvarende er ikke tillatt.

All bruk av kultur- og idrettslokaler skal skje i tråd med gjeldende statlige smittevernregler.

Som hovedregel betyr det:

 • Holde avstand.
 • Hyppig håndvask eller vask med håndsprit, dersom håndvask ikke er mulig.
 • Ikke oppsøke kultur- og idrettslokaler dersom du føler deg syk.

Begrenset antall tilskuere

Antallsbegrensningen gjelder fra og med fredag 30. oktober. I lokaler og områder hvor man ikke klarer å opprettholde 1 meter mellom den enkelte tilskuer skal man benytte munnbind.

 • Innendørs arrangementer og aktiviteter - maksimum 20 tilskuere uten fast seteplassering og maksimum 200 tilskuere med nummererte faste seteplasseringer. I Skedsmo Ishall er det merket opp til inntil 50 personer.

Retningslinjer for trening og aktiviteter i innendørs idrettsanlegg.

Alle som benytter kommunale innendørs idrettsanlegg til trening og aktivitet forplikter seg til å følge kommunens tiltaksliste. Lillestrøm kommune vil foreta hyppige befaringer og registrere aktivitet. Ved brudd på tiltakene kan man bli fratatt muligheten til aktivitet i idrettsanleggene.

Forebyggende tiltak som må overholdes ved benyttelse av innendørs idrettsanlegg:

 • Ansvarlig leder for aktiviteten står ansvarlig for at man følger sin aktivitets-/treningsveileder i henhold til helsemyndighetene, Norges Idrettsforbund og det enkelte særforbund sine anbefalinger og informerer og følger opp sine grupper.
 • Man skal vaske hendene før og etter aktivitet i såpe og vann eller benytte hånddesinfeksjonsmiddel.
 • Ansvarlig leder må til hver tid vurdere totalsituasjonen for sitt ansvarsområde; å ta vare på hverandre og dugnad for felles helse er det viktigste aspektet.

Benyttelse av garderober i idrettsanlegg

Det er nå mulig å ta i bruk garderober ved våre idrettsanlegg. Det er fortsatt ikke tillatt å dusje eller å benytte dusjrom. 

 • Klubben/leietager har det overordnede ansvaret for at rutiner blir fulgt.
 • I tillegg har hovedtrener/lagledelse ansvar for at garderober, hånd berøringsflater og utstyr blir forsvarlig rengjort før og etter trening.
 • Klubben/leietageren er ansvarlig for innkjøp av nødvendig renholds middel/utstyr som skal benyttes. 

Tiltak:

 1. Hender skal vaskes ved ankomst enten med håndsprit eller med såpe og vann i springen.
 2. Alle har ansvar for at eget utstyr holdes adskilt fra andres i garderobe og under trening.
 3. En skal møte i garderoben ferdig skiftet (svettetøy).
 4. Alle som oppholder seg i garderoben skal holde minimum 1 meters avstand.
 5. Ved sykdomsfølelse eller milde forkjølelses symptomer skal en ikke møte på trening.
 6. Minimum 2 meters avstand bør bestrebes dersom en skal sitte på tribunen i mer enn 15 minutter.