Ved eventuelle spørsmål kontakt administrativ leder John Obstfelder mob. 908 34 905

Trinn 3 

  • Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innenfor regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner. Også voksne ikke-profesjonelle utøvere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. Oppfordringen om aktivitet utendørs heller enn innendørs opprettholdes.

 

Sommerleir

  • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer. Dersom det gjennomføres arrangementer på leiren: se kategoriene for arrangementer. For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har voksne unntak fra krav om å holde 1 meter avstand når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

 

Munnbind

  • Det er ikke lenger påbud om bruk av munnbind i Lillestrøm kommune.

 

Garderober

Det er kun ledere, trenere og spillere (samt trygghetspersoner for barn 6 år og yngre) som kan oppholde seg i og rundt garderobene. Garderobene kan benyttes som normalt og det er nå tillatt å dusje. Benytt garderober under følgende forutsetninger:

  • Ansvarlig leder/trener sørger for at garderoben etterlates ryddig og vi opprettholder at berøringspunkter sprayes.

 

Publikum

Det er anledning til å oppholde seg i ishallen (0ppmerkede plasser på tribunen og i kafé-lokalet) for utøvere, deres familier, ledere og trenere.

  • Kafé er stengt.

 

Banebann

  • Sprayer inntil videre alle berøringspunkter som dører, garderober og dusjrom etter siste trening for dagen.