For Skedsmo ishockeyklubb betyr det

Desinfiser hender ved ankomst ishallen. Stasjonene er plassert ved begge hovedinngangsdører til ishallen, og ved begge innganger til kafeen.

Registrere deg i analog eller digital smittesporing. Disse er plassert ved begge hovedinngangsdører til ishallen. Spillere og trenere/ledere i lag behøver ikke registrere seg, fordi de kan spores på annen måte i Spond.

Bruk munnbind dersom du ikke kan holde 1-meters avstand. I praksis betyr at vi bruker munnbind når vi beveger oss, og kan ta det av når vi sitter på tribune eller i kafé.

 

Varsling

Dersom du opplever korona i eller rundt eget lag så skal lagleder varsles. Denne kontakter så klubbens administrative leder John Obstfelder (908 34 905) / john@obstfelder.com for å sammen vurdere og beslutte videre tiltak.

 

Barn og unge

Barn og unge under 20 år kan gjennomføre treninger i sine faste treningsgrupper, men antallet bør ikke overstige ca. 20 utøvere på samme avgrensede område. Banen kan deles med tau og det vil da ikke være tillatt å passere denne for å hente pucker eller tilsvarende.

Gjennomføring av kamper er tillatt, men ikke turneringer, cuper eller tilsvarende.

 

Skøyte og Hockeyskole

Starte opp igjen lørdag 15. januar. Det er Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder. Barn 6 år og yngre skal ha med voksen trygghetsperson.

 

Voksne over 20 år

Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.

Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig

Gjennomføring av kamper er utsatt på ubestemt tid.

 

Tribune

Maks 30 personer og bruk oppmerkede sitteplasser.

Alle skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.

Utøverne og eventuelt støttepersonell hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.

 

Kafé

Åpner opp for normal drift mandag 17. januar (og Skøyte og hockeyskole 15. januar).

 

Garderober

Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer. Vask hender på toalettet ved ankomst.

Dusjer kan benyttes.

Lagleder eller dennes stedfortreder sørger for at kontaktpunkter rengjøres etter hver trening. Vær ekstra påpasselig med at garderober hodes rene og ryddige!

Garderober desinfiseres av banemann hver kveld.

 

Skedsmokorset 14. januar 2022,

John Obstfelder, administrativ leder Skedsmo Ishockeyklubb