For Skedsmo Ishockeyklubb betyr det

Praktiser god hånd- og hostehygiene. Besøkende kan frivillig desinfiserer hender ved ankomst ishallen. Stasjonene er plassert ved begge hovedinngangsdører og ved begge innganger til kafeen.

Hold deg hjemme ved sykdom, og eventuelt test deg ved nyoppståtte luftveissymptomer.

 

Varsling i lagene

Dersom du er syk bør lagleder varsles. Det er normalt ikke nødvendig å iverksette andre tiltak enn at den syke holder seg hjemme.

 

Skøyte og hockeyskole

Arrangeres som normalt. 

 

Tribune

Ingen restriksjoner for antall besøkende.

 

Kafé

Normal drift.

 

Garderober

Praktiser god hånd- og hostehygiene.

Garderober mm. desinfiseres fortsatt av banemann hver kveld ut sesongen 2021/22.

 

Skedsmokorset 12. feb. 2022,

John Obstfelder, administrativ leder Skedsmo Ishockeyklubb