Ved eventuelle spørsmål kontakt administrativ leder John Obstfelder mob. 908 34 905

Breddeidrett

  • Stans i breddeidrett for voksne fra og med 20 år.
  • Ungdom 16-19 år (videregående skole) kan trene med maks 10 utøvere samtidig når 1 meters regelen overholdes.
  • Barn og unge til og med 16 år (ungdomsskole) kan trene, men ikke spille kamper, delta i turneringer og lignende. 

Munnbind

Vi bruker munnbind innendørs, fordi det er vanskelig å overholde avstand. Gjelder fra ungdomsskolens 8. trinn og eldre. Unntak er:

  • Når spiller eller trener beveger seg til og fra garderobe.

Garderober

Det er kun ledere, trenere og spillere som kan oppholde seg i og rundt garderobene. Spillere kommer ferdig skiftet i «svettetøy» og bruker garderoben til på- og avkledning av sikkerhetsutstyr. Det ikke tillatt å dusje eller å benytte dusjrom. Benytt garderober under følgende forutsetninger:

  • Lagleder er ansvarlig for at alle berøringspunkter er forsvarlig rengjort.
  • Spillere og trenere vasker hender ved ankomst.
  • Hold minimum 1 meter avstand.

Publikum

Det er kun personer tilknyttet det laget som trener, samt klubbens ledere og tilsvarende, som har anledning til å oppholde seg i ishallen. Det betyr at:

  • Barn 6 år og yngre skal alltid ha med trygghetsperson på trening (foresatt/tilsv.)
  • Foresatt som kjører barn til trening kan vente på oppmerkede plasser på tribunen (maks 10 personer).
  • Kafé er stengt.