Skedsmo Fotballklubb har opprettet kalendere for møterommene, så vi benytter oss av den løsningen de har på sine nettsider (da unngår vi konflikter ved å ha 2 systemer som skal oppdatere de samme kalenderne).

Oversikt og utfyllende info om møterommene finner du her.

Møterom 2 er det som Skedsmo IK har pusset opp og er i umiddelbar tilknytting til kafeen. Dette er en direkte link for reservasjon av det rommet.

Møterom 1 finner du i enden av gangen som er innerst i kafeen (til høyre for vinduene mot isen). Dette brukes primært av fotballklubben, men kan også benyttes av SIK. Dette er en direkte link for reservasjon av det rommet.

Prosjektor kan lånes fra klubbkontoret.

Pr. 26. aug. 2021 fungerer ikke løsningen 100%, men sender du inn en e-post hit, så kan vi fikse reservasjon for deg.