Skjema sendes i PDF-format til klubbens økonomisystem sik@faktura.poweroffice.net