lagets vaktliste finner du nedenfor. Dersom laget ikke møter til vakt vil laget få en faktura fra klubben på kr 1500,- for tapt kaféinntekt.

Det er mulig å selge vakten til en telefonvakt. Kontakt kaféansvarlig om dette: Olga Koptsuka mob 465 67 372 eller e-post olga.koptsuka@gmail.com

 

Vaktuker og lag:

 • Uke 1 U15
 • Uke 2 U18
 • Uke 3 U9
 • Uke 4 U10
 • Uke 5 U11
 • Uke 6 U12
 • Uke 7 U13
 • Uke 8 U18 (kun helg)
 • Uke 9 U14
 • Uke 10 U15
 • Uke 11 U9 og U12
 • Uke 12 U13 og U14