lagets vaktliste finner du nedenfor. Dersom laget ikke møter til vakt vil laget få en faktura fra klubben på kr 1500,- for tapt kaféinntekt.

Det er mulig å selge vakten til en telefonvakt. Kontakt kaféansvarlig om dette: Olga Koptsuka mob 465 67 372 eller e-post olga.koptsuka@gmail.com

 

Vaktuker og lag:

 • Uke 1   Stengt
 • Uke 2   U12
 • Uke 3   U13
 • Uke 4   U14
 • Uke 5   U15
 • Uke 6   U9
 • Uke 7   U10
 • Uke 8   U11
 • Uke 9   U12
 • Uke 10 U13
 • Uke 11 U14
 • Uke 12 U15 (Olga/U12 "lagersalg" søndag 27. mars)