Lagenets vaktlister finner du nedenfor. Dersom laget ikke møter til vakt vil laget få en faktura fra klubben på kr 1500,- for tapt kaféinntekt.

Det er mulig å selge vakten til en telefonvakt. Kontakt kaféansvarlig om dette:
Olga Koptsuka mob 46567372 eller e-post olga.koptsuka@gmail.com

 

Vaktuker og lag for våresesongen 2023:

 • Uke 1   U4/U15/U16
 • Uke 2   U12/U13
 • Uke 3   U13
 • Uke 4   U14
 • Uke 5   U16
 • Uke 6   U14
 • Uke 7   U13
 • Uke 8   U12
 • Uke 9   U12
 • Uke 10   U12/U13
 • Uke 11   U14
 • Uke 12   U16
 • Uke 13   U8/U9