lagets vaktliste finner du nedenfor. Dersom laget ikke møter til vakt vil laget få en faktura fra klubben på kr 1500,- for tapt kaféinntekt.

Det er mulig å selge vakten til en telefonvakt. Kontakt kaféansvarlig om dette: Olga Koptsuka mob 465 67 372 eller e-post olga.koptsuka@gmail.com

 

Vaktuker og lag:

 • Uke 41   U9
 • Uke 42   U10
 • Uke 43   U11
 • Uke 44   U12
 • Uke 45   U13
 • Uke 46   U14/U15
 • Uke 47   U16
 • Uke 48   U9
 • Uke 49   U10
 • Uke 50   U11
 • Uke 51   Innleide/Stengt
 • Uke 52   Stengt/Innleide