lagets vaktliste finner du nedenfor. Dersom laget ikke møter til vakt vil laget få en faktura fra klubben på kr 1500,- for tapt kaféinntekt.

Det er mulig å selge vakten til en telefonvakt. Kontakt kaféansvarlig om dette: Olga Koptsuka mob 465 67 372 eller e-post olga.koptsuka@gmail.com

 

Vaktuker og lag:

  • Uke 41 U9
  • Uke 42 U10
  • Uke 43 U11
  • Uke 44 U12
  • Uke 45 U13
  • Uke 46 U14
  • Uke 47 U15
  • Uke 48 U9
  • Uke 49 U10
  • Uke 50 U11