Finn rød kasse i låst skap under disken i kafeen.

Bruk bordet nede i hallen under tavlen.

Priser: Barn: 30 kr. (dette gjelder også medlemmer som spiller på lag) og Voksne: 50 kr.

Betales kontant, via Vipps til nr. 14584, eller med kort oppe i kafeen.

Gratis etter kl 13:30.

OPPGJØR
Tell opp kassa og før inn i dagsoppgjørskjema.

La 800 kr ligge igjen kassa som veksel (helst 10- og 20-kroners mynter og 50-lapper).

Legg oppgjøret i en plastpose, som du finner i skapet på kjøkkenet, med ferdig utfylt oppgjørsskjema og legg det i safen på banekontoret.

Ved spørsmål kontakt Olga Koptsuka på mob 46567372 eller e-post olga.koptsuka@gmail.com