• Vaktansvarlig skal alltid føre tilsyn med lokalet slik at gjestene overholder 1-meters regelen.
  • Gi tidlig beskjed dersom gjester ikke overholder reglen.
  • Gjester som ikke hører på vaktansvarlig sin anmodning skal bes om å forlate lokalet.
  • Gjester som viser tydelige symptomer på luftinfeksjon skal bes forlate lokaler.
  • Pass på at stoler og bord er plassert slik at grupper av gjester overholder 1-meters regelen.
  • Påse at informasjons om 1-meters regel er synlig for kunden.
  • Sørg for at det alltid står hånddesinfeksjonsmiddel på disken til kundene.

Ved spørsmål kontakt Olga Koptsuka på mob 465 67 372 eller e-post olga.koptsuka@gmail.com