Vision

Skedsmo Ishockeyklubb er en komplett ishockeyklubb for mangfold og idrettsglede i Lillestrøm kommune og omland.

For oss betyr det å være en komplett ishockeyklubb at vi er kulturbærer for inkludering og likestilling. En inspirasjonsarena for ishockeymøter og læring. Vi er kjent i Norge som en profesjonelt drevet breddeklubb, for vårt komplette ishockeytilbud, og vi har lag i alle alderstrinn for både jenter og gutter.

Virksomhetsidé

Skedsmo Ishockeyklubb er en breddeklubb som utvikler spillere, lag og klubbroller.

Klubben drives bærekraftig og langsiktig. Skedsmo Ishockeyklubbs kjernevirksomhet er rekruttering og spillerutvikling. En ryddig og effektiv organisering gjør det enklere å være frivillig i vår klubb.

Verdigrunnlag

Sammen utgjør vi laget, og det er vi som driver klubben. Hver og en bidrar med sin innsats og kompetanse for stadig å gjøre klubben bedre. Vårt mangfold er vår styrke, og våre verdier bygges på vennskap, glede, innsats og utvikling.

Vennskap 

Inkludering og vår evne til å se individet er grunnlaget for trygghet og vennskap. Vi hjelper hverandre til å lykkes. Vi stopper negativ oppførsel, er ydmyke og viser hverandre respekt.

 • Spilleren, bryr seg om og støtter kameratene – Jeg er en venn!
 • Lederen, - følger fair play og viser interesse for spilleren.
 • Foresatte, jobber for et godt miljø og hilser på andre medspillere.

Glede

Vi gleder oss til at treffe hverandre og for å spille ishockey. Vi forteller om våre opplevelser, og deler vår glede med andre. En hyggelig tone og et oppmuntrende ord er det som skal til.

 • Spilleren, gleder seg til trening og skryter av kammeraten.
 • Lederen, gleder seg over at spillere tørr å prøve.
 • Foresatte, heier på laget og bidrar med positivitet.

Innsats

I alle situasjoner, i alle oppdrag og roller vi har, gjør vi vårt beste. Med vår innsats gjør vi klubben enda litt bedre. Når vi går for dagen skal vi vite at vi gjort våre venner til bedre spillere og vi forlater lokalet i enda bedre tilstand enn da vi kom. 

 • Spilleren, kommer på trening og gjør så godt en kan.
 • Lederen, er godt forberedt og er en aktiv veileder.
 • Foresatte, bidrar til at spilleren kommer på trening, og deltar selv på dugnad etter behov.

Utvikling

Spillerens utvikling er i fokus i alle våre aktiviteter. Klubbens aktiviteter skal støtte spillernes og lagenes utvikling. Vi vil utfordre våre grenser når vi trener og spiller. I motgang styrker vi vår vilje og forsøker igjen, det gjelder oss alle, spillere og foresatte.

 • Spilleren, øver på det som er vanskelig, tar imot råd og responderer positivt.
 • Lederen, tilegner seg og deler kunnskap og ferdigheter.
 • Foresatte, deltar på foreldremøter/klubbarrangementer, og viser interesse for det Spillerene lærer ved å spørre og la dem vise det de har lært.

Hovedmål

Medlemsantallet skal økes i de kommende syv år, og i 2027 skal vi ha flere enn 800 medlemmer. [1]                  

Delmål

Vi skal ha en hensiktsmessig organisasjon

Organisasjonen skal være robust og tilpasset klubbens virksomhet. Velfungerende utvalg er viktig for at lagene skal få god støtte til utvikling av spillene. Flere skal bli delaktig for at delmålet nås.

 • Det skal være lett å være aktiv og glad i klubben. Vi skal utvikle våre aktiviteter slik at de tydelig styrker vårt fellesskap, formidler ishockeykunnskap og gjør oss, medlemmer og foreldre, aktive.
 • Våre trenere, ledere, dommere og støtteapparater skal ha gode rammebetingelser for å maksimere spillernes utvikling, blant annet gjennom et aktivt og velfungerende Sportslig utvalg og kompetente trenere og andre funksjoner i støtteapparatet.
 • Vi må ha en kompetent administrasjon, robuste utvalg og tydelige beslutningsprosesser beskrevet i klubbhåndboken. Styret koordinerer utvalgene, våre aktiviteter og utvikler til klubbhåndbok.

Vi skal rekruttere og ivareta aktive spillere

Kontinuerlige rekrutteringsaktiviteter skal øke antall spillere. Vi skal ha både jente- og guttelag i alle alderstrinn, hvor mangfold og inkludering står i fokus.

 • Styrke rekrutterings- og medlemsutvalget som gis større ansvar. Alle i klubben har et rekrutteringsansvar. Operative mål og rutiner skal formuleres
 • Legge til rette for individuell utvikling, tilbud og konsept for å beholde spiller og medlemmer. Gjennom individuell fremgang og sportslig suksess sikrer vi at alle trives i klubben.

Vi skal ha en bærekraftig økonomi
Vi forplikter oss til at alle aktiviteter skal være økonomisk bærekraftig.  God planlegging, langsiktighet og kontroll ønsker vi å etterleve

 • God økonomikontroll og budsjettering i alle ledd. Budsjett for våre aktiviteter skal ha en positiv bunnlinje, samt vise tydelig nytte for spillernes utvikling eller rekruttering.
 • Ansvarsfull og holdbar styring av lagene. Vi skal samarbeide om god økonomistyring mellom klubben og lagene.
 • Klubbens inntekter må økes for å nå klubbens mål. Sponsorutvalget skal i samarbeide med styret utvikle operative mål og rutiner for kontinuerlig arbeid med sponsorer og tilskudds. Mål for inntekter som medlemsinntekter, aktiviteter (som kurser og camps) og sponsorer skal fastsettes i en handlingsplan.


[1] Betydelig vekst gir utfordringer på isflate, boder og andre tilknyttet fasiliteter til klubben og må ses i sammenheng med politisk beslutningen om å øke ishallskapasiteten på Skedsmokorset.