Klubbens mål for jenter og gutter som kommer til våre skøyte- og hockeyskoler er læring på barns premisser i et trygt og morsomt miljø. Drivkraften for læring skal være mestring og glede. Skøyteskolen arrangeres en gang per uke for barn 4-12 år. Fra barnet er 5 år og klarer å bremse og svinge kan hun/han begynne på hockeyskolen. Når kølle og puck blir en del av leken på isen blir det mye å passe på og lære for barna.

Vi i Skedsmo IK arranger derfor hockeyskole to ganger per uke for at barnet skal oppleve «jeg klarer følelsen» på treningene. Grunnprinsippene for aktivitetene på skøyte- og hockeyskolen er: Mye aktivitet på barnets premisser, individuelt og sammen med andre. Små grupper med mange repetisjoner og opplevelse av å bli sett og ha det gøy og glede seg til neste gang. Vi i Skedsmo har egne nybegynner lag for jenter og gutter. Spillerne (jentene og guttene) er fortsatt en del av hockeyskolen og skal være påmeldt denne. I løpet av vinteren vil dette laget også kunne delta i turneringer og spille kamper mot andre U8 lag (=under 8 år). I det vi kaller Skedsmomodellen har vi utarbeidet en plan for innholdet i Skøyte og hockeyskolen.

For tiden samarbeider vi med Lørenskog slik at vi kan gi et fullverdig tilbud til jenter. dette innebærer deltakelse i seriespill/turneringer arrangert av krets/forbund på eget jentelag.

Skøyteskolen har som basis at barna skal lære å gå på egenhånd for så å utvikle ferdighetene gjennom lekbaserte ”øvelser”. Hockeyskolen er organisert som stasjonstrening på små flater hvor små grupper får øve på forskjellige ferdigheter i mange repetisjoner etter en velprøvd progresjon i nybegynner programmets langsiktige mål for læring. Skøyte/hockeyskolene arrangeres over 2 semestre gjennom sesongen/vinteren, ett semester før og ett etter jul. Man kan delta på et eller begge semester. Dersom det ikke passer å starte opp på semesterets første dag, kan man starte senere. Hvert enkelt barn får oppfølging ut fra eget ferdighetsnivå.

Skedsmo IK jobber også med å gi instruktørene skolering i hvordan trening skal være på barns premisser.