Skedsmo Ishockeyklubb HMS-ansvarlig

Morten Ask Haglund mob: 92610350. HMS-ansvarlig varsles ved behov.

Distribusjon

Denne instruks er gjort kjent for alle lagledere, og andre ledere i klubben.

Bruk av hjelm og annet personlig sikkerhetsutstyr

 • Ved opphold på isen skal hjelm benyttes.
 • Annet sikkerhetsutstyr brukes i henhold til regelverk gitt av Norges Ishockeyforbund.

Førstehjelp

 • Ved alvorlige tilfeller, ring (113). Ring også om du er i tvil – de sitter på unik kompetanse.
 • Det er viktig at pasienten blir liggende på det stedet der skaden er meldt.
 • Førstehjelpsutstyr finnes på banekontoret. Ta kontakt der ved behov.
 • Hjertestarter henger ved inngang til kafeen.

Brann

 • Ved brann varsles brannvesenet automatisk, eller ring (110).
 • Ved brann benyttes nærmeste utgang til friluft merket med piler i skisse nedenfor. Oppsamling er ved store parkeringsplass nedenfor ishallen.
 • HMS ansavarlig og banemann påser at evakueringen skjer forskriftsmessig og avrapporterer til brannvesenet når de ankommer ishallen.

Matallergier/sykdom

 • Dersom matforgiftning/akutt sykdom – kontakt lege (113).
 • Foresatte skal kontaktes.

Lys/støy

 • Personer med epilepsi/andre sykdommer gis mulighet til å oppholde seg på et roligere rom.
 • Foresatte skal kontaktes.

 Fysiske skader

 • HMS-ansvarlig varsles, og følger opp involverte parter.
 • Foresatte skal kontaktes.
 • Dersom alvorlige skader, kontakt lege (113).

Alkohol/rus

 • Skedsmo ishall skal være et alkohol/rusfritt område.
 • Dersom alkohol/rus-inntak oppdages: HMS-ansvarlig varsles, og følger opp involverte parter.
 • Foresatte skal varsles.
 • Spilleren blir utvist umiddelbart og HMS-ansvarlig følger opp resten av gruppa.

Tobakk

 • Ishallen og idrettsområdet rundt er et røykfritt område.
 • Snus i ishallen er forbudt

Konflikter/mobbing/slåssing

 • Nærmeste trener tar tak i situasjonen. HMS-ansvarlig skal varsles.
 • Vurder situasjonen og bruk "sunn fornuft" i eventuell inngripen/varsling av foresatte/politi (112).
 • Ved alvorlige hendelser kan spilleren bortvises for en periode.

Spillere som kommer bort

 • HMS-ansvarlig varsles, og følger opp involverte parter.
 • Foresatte skal varsles.
 • Kontakt politiet og følg politiets instrukser.

Bombe/terrortrusler

 • Kontakt politiet (112) og følg politiets instrukser.
 • HMS-ansvarlig varsles.

Overgrep

 • Ved overgrep eller mistanke om overgrep, kontakt politiet (112) og følg deres instrukser.
 • HMS-ansvarlig varsles, og følger opp involverte parter.

Avfall

 • Det er satt ut søppelbøtter som all søppel kastes i.
 • Garderober og fellesarealer skal holdes ryddige og forlates i samme stand som det var.

Ismaskin

 • Det er ikke tillat å oppholde seg på isen når ismaskinen er i arbeid. Dører mellom isflate og spillerboks skal være lukket. Dørene skal også være lukket når trening og kamp pågår.

Pandemier

 • Skedsmo Ishockeyklubb følger til enhver tid føringer som er gitt av Lillestrøm kommune. Gruppeledere følger opp eventuelle forebyggende tiltak for smitte. Personer som ikke føler seg helt friske skal holde seg hjemme. Vi holder god hånd- og hoste hygiene.